Thứ ba ngày 4 tháng 8 năm 2020 | 16:40

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng – Sở GTVT TP Đà Nẵng thông báo mời thầu

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng – Sở GTVT TP Đà Nẵng thông báo mời thầu gói thầu     Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường đoạn Km17+050 - Km18+150; Km19+500 - Km19+800; Km22+00 - Km23+315; Km24+806 - Km25+014; Km27+138 - Km27+186; Km27+974 - Km27+994; Km29+494 - Km29+697; Km31+740 - Km31+769; Km32+002 - Km32+44.

Bên mời thầu: Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng.

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải TP Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

Tên KHLCNT: Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường đoạn Km17+050 - Km18+150; Km19+500 - Km19+800; Km22+00 - Km23+315; Km24+806 - Km25+014; Km27+138 - Km27+186; Km27+974 - Km27+994; Km29+494 - Km29+697; Km31+740 - Km31+769; Km32+002 - Km32+44.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Tên gói thầu: Xây lắp công trình.

Phân loại: Dự án đầu tư.

Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường đoạn Km17+050 - Km18+150; Km19+500 - Km19+800; Km22+00 - Km23+315; Km24+806 - Km25+014; Km27+138 - Km27+186; Km27+974 - Km27+994; Km29+494 - Km29+697; Km31+740 - Km31+769; Km32+002 - Km32+44.

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 15h33 ngày 0/8/2020 Đến 09h00 ngày 15/8/2020.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Thành phố Đà Nẵng.

Thời điểm đóng/mở thầu: 09h00 ngày 15/8/2020.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 2.814.906.000 VND (Hai tỷ tám trăm mười bốn triệu chín trăm lẻ sáu nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 29.000.000 VND (Hai mươi chín triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá