Thứ hai ngày 10 tháng 8 năm 2020 | 16:24

Ban Quản lý Dự án Giao thông nông thôn Khánh Hòa thông báo mời thầu

Ban Quản lý Dự án Giao thông nông thôn Khánh Hòa thông báo mời thầu, gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa hư hỏng mặt đường đoạn Km14+661–Km15+700 (hai bên), Quốc lộ 1C; Địa điểm: Tỉnh Khánh Hoà.

Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Giao thông nông thôn Khánh Hòa.

Tên gói thầu: xây lắp công trình.

Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa hư hỏng mặt đường đoạn Km14+661–Km15+700 (hai bên), Quốc lộ 1C; Địa điểm: Tỉnh Khánh Hoà.

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ( nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ).

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 09h23 ngày 08/8/2020 Đến 09h30 ngày 18/8/2020.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Khánh Hoà.

Thời điểm đóng/mở thầu: 09h30 ngày 18/8/2020.

Địa điểm mở thầu:  website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 3.849.433.000 VND (Ba tỷ tám trăm bốn mươi chín triệu bốn trăm ba mươi ba nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 40.000.000 VND (Bốn mươi triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá