Thứ sáu ngày 14 tháng 8 năm 2020 | 16:19

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình Sửa chữa hư hỏng mặt đường, gia cố lề, hệ thống thoát nước đoạn Km128+550-Km131+00, Quốc lộ 8C, tỉnh Hà Tĩnh.

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh.

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh, Số 143 - Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh; Số điện thoại: 02393.856613; Số fax: 02393.857.707;

Tên gói thầu:  xây lắp công trình.

Tên KHLCNT: Sửa chữa hư hỏng mặt đường, gia cố lề, hệ thống thoát nước đoạn Km128+550-Km131+00, Quốc lộ 8C, tỉnh Hà Tĩnh

Phân loại: Dự án đầu tư.

Lĩnh vực: Xây lắp công trình.

Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng mặt đường, gia cố lề, hệ thống thoát nước đoạn Km128+550-Km131+00, Quốc lộ 8C, tỉnh Hà Tĩnh

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 Tháng.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 15h23 ngày 13/8/2020 Đến 15h30 ngày 24/8/2020.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Hà Tĩnh.

Thời điểm đóng/mở thầu: 15h30 ngày 24/8/2020.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 5.105.997.000 VND (Năm tỷ một trăm lẻ năm triệu chín trăm chín mươi bảy nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 65.000.000 VND (Sáu mươi năm triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá