Thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2020 | 15:25

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải Yên Bái thông báo trúng thầu

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải Yên Bái thông báo trúng thầu gói thầu Giám sát thi công xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km332+500 ÷ Km340, QL37, tỉnh Yên Bái.

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ

Địa chỉ: Ban QLDA bảo trì đường bộ, Sở giao thộng vận tải Yên Bái, số 165, đường Lý Thường Kiệt, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại/fax/email: ĐT:0293.818.128/ FAX:0293.818.129/ Email: [email protected]

Tên gói thầu: Giám sát thi công xây dựng công trình

Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km332+500 ÷ Km340, QL37, tỉnh Yên Bái.

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ).

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng) 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ.

Số thông báo mời thầu: Số 121 ngày 30/6/2020.

Giá gói thầu: 694.000.000 (Sáu trăm chín mươi bốn triệu đồng chẵn).

Giá trúng thầu: 455.200.000 đồng. (Bốn trăm năm mươi lăm triệu đồng chẵn).

Nhà trúng thầu: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông Miền Bắc

Loại hợp đồng: Trọn gói (theo tiến độ thi công công trình).

Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 605/QĐ-SGTVT ngày 13/8/2020 do ông Đỗ Nhân Nghĩa Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Yên Bái ký.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá