Thứ sáu ngày 21 tháng 8 năm 2020 | 14:37

Ban Quản lý dự án vốn bảo trì đường bộ tỉnh, thuộc Sở Giao thông vận tải Phú Yên thông báo mời thầu

Ban Quản lý dự án vốn bảo trì đường bộ tỉnh, thuộc Sở Giao thông vận tải Phú Yên thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa cục bộ hư hỏng móng, mặt đường đoạn Km116+300 – Km116+750; Km120+00 – Km120+600; Km126+600 – Km128+00; Km135+600 – Km136+00 và sửa chữa cục bộ rãnh thoát nước các đoạn Km119+800 – Km121+125; Km137+00 – Km138+00, Quốc lộ 19C, tỉnh Phú Yên.

Bên mời thầu:  Ban Quản lý dự án vốn bảo trì đường bộ tỉnh.

Chủ đầu tư:  Sở Giao thông vận tải Phú Yên.

Tên gói thầu: xây lắp công trình.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Phân loại: Dự án đầu tư.

Tên dự án: Sửa chữa cục bộ hư hỏng móng, mặt đường đoạn Km116+300 – Km116+750; Km120+00 – Km120+600; Km126+600 – Km128+00; Km135+600 – Km136+00 và sửa chữa cục bộ rãnh thoát nước các đoạn Km119+800 – Km121+125; Km137+00 – Km138+00, Quốc lộ 19C, tỉnh Phú Yên.

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ).

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 11h21 ngày 20/8/2020 Đến 10h00 ngày 31/8/2020.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Phú Yên.

Thời điểm đóng/mở thầu: 10h00 ngày 31/8/2020.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 6.023.310.000 VND (Sáu tỷ hai mươi ba triệu ba trăm mười nghìn đồng chẵn).

Số tiền đảm bảo: 80.000.000 VND (Tám mươi triệu đồng chẵn).

Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh.

Theo Báo Tin tức

Tags: phú yên,

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá