Thứ ba ngày 25 tháng 8 năm 2020 | 9:45

Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo trúng thầu

Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo trúng thầu gói thầu Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km332+500 ÷ Km340, QL37, tỉnh Yên Bái.

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ

Địa chỉ: Ban QLDA bảo trì đường bộ, Sở giao thộng vận tải Yên Bái, số 165, đường Lý Thường Kiệt, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại/fax/email: ĐT:0293.818.128/ FAX:0293.818.129/ Email: [email protected]

Gói thầu Xây dựng công trình:

Tên gói thầu: Xây dựng công trình.

Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km332+500 ÷ Km340, QL37, tỉnh Yên Bái

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ).

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng) 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ.

Số thông báo mời thầu: Số 136 ngày 21/7/2020.

Giá gói thầu: 26.156.320.000 (Hai mươi sáu tỷ, một trăm năm mươi sáu triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng chẵn).

Giá trúng thầu: 26.137.500.000 đồng. (Hai mươi sáu tỷ, một trăm ba mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn.).

Nhà trúng thầu: Công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái.

Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 631/QĐ-SGTVT ngày 24/8/2020 do ông Đỗ Nhân Nghĩa Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Yên Bái ký.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá