Thứ bảy ngày 22 tháng 8 năm 2020 | 10:21

Sở Giao thông vận tải Điện Biên thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải Điện Biên thông báo mời thầu gói thầu thi công xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng mặt cầu, khe co giãn, tứ nón cầu Km0+118; Km1+791; Km6+879; Km10+126; Km11+299; Km23+851; Km29+382; Km30+374; Km33+374; Km36+300 nhánh 4H2/Quốc lộ 4H, tỉnh Điện Biên

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải Điện Biên.

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên (địa chỉ: số 24, đường Trần Đăng Ninh, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Điện thoại: 02153.824.708; Fax: 02153.826.623.

Tên KHLCNT: Sửa chữa hư hỏng mặt cầu, khe co giãn, tứ nón cầu Km0+118; Km1+791; Km6+879; Km10+126; Km11+299; Km23+851; Km29+382; Km30+374; Km33+374; Km36+300 nhánh 4H2/Quốc lộ 4H, tỉnh Điện Biên.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình.

Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên.

Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng mặt cầu, khe co giãn, tứ nón cầu Km0+118; Km1+791; Km6+879; Km10+126; Km11+299; Km23+851; Km29+382; Km30+374; Km33+374; Km36+300 nhánh 4H2/Quốc lộ 4H, tỉnh Điện Biên.

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 Tháng.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 16h53 ngày 22/8/2020 Đến 17h00 ngày 01/9/2020.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Điện Biên.

Thời điểm đóng/mở thầu: 17h00 ngày 01/9/2020.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 2.776.300.000 VND (Hai tỷ bảy trăm bảy mươi sáu triệu ba trăm nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 40.000.000 VND (Bốn mươi triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá