Thứ năm ngày 27 tháng 8 năm 2020 | 9:1

Ban Quản lý dự án vốn bảo trì đường bộ tỉnh, thuộc Sở Giao thông vận tải Phú Yên thông báo mời thầu

Ban Quản lý dự án vốn bảo trì đường bộ tỉnh, thuộc Sở Giao thông vận tải Phú Yên thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Sửa chữa hệ thống an toàn giao thông tuyến QL.19C, tỉnh Phú Yên.

Bên mời thầu:  Ban Quản lý dự án vốn bảo trì đường bộ tỉnh.

Chủ đầu tư:  Sở Giao thông vận tải Phú Yên.

Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Phân loại: Dự án đầu tư.

Tên dự án: Sửa chữa hệ thống an toàn giao thông tuyến QL.19C, tỉnh Phú Yên.

Chi tiết nguồn vốn: Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 11h05 ngày 26/8/2020 Đến 14h00 ngày 07/9/2020.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Phú Yên.

Thời điểm đóng/mở thầu: 14h00 ngày 07/9/2020.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 2.091.712.994 VND (Hai tỷ chín mươi mốt triệu bảy trăm mười hai nghìn chín trăm chín mươi bốn đồng chẵn).

Số tiền đảm bảo: 25.000.000 VND (Hai mươi năm triệu đồng chẵn)

Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá