Thứ năm ngày 27 tháng 8 năm 2020 | 16:4

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo trúng thầu

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo trúng thầu gói thầu Xây dựng công trình Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km102+165 ÷ Km106+100, Quốc lộ 2D, tỉnh Yên Bái.

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ.

Địa chỉ: Ban QLDA bảo trì đường bộ, Sở giao thộng vận tải Yên Bái, số 165, đường Lý Thường Kiệt, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại/fax/email: ĐT:0293.818.128/ FAX:0293.818.129/Email: [email protected]

Tên gói thầu: Xây dựng công trình.

Tên dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km102+165 ÷ Km106+100, Quốc lộ 2D, tỉnh Yên Bái.

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ).

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng) 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

Số thông báo mời thầu: Số 142 ngày 29/7/2020.

Giá gói thầu: 14.176.300.000 (Mười bốn  tỷ, một trăm bảy mươi sáu triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn).

Giá trúng thầu: 14.140.671.000 đồng. (Mười bốn tỷ, một trăm bốn mươi triệu, sáu trăm bẩy mươi mốt nghìn đồng chẵn).

Nhà trúng thầu: Công ty TNHH Đồng Tiến.

Loại hợp đồng: Hợp đồng chọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 633/QĐ-SGTVT ngày 24/8/2020 do ông Đỗ Nhân Nghĩa Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Yên Bái ký.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá