Thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2020 | 9:5

Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ thông báo mời thầu

Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ thông báo mời thầu gói thầu Xây dựng bến phà tạm để giải quyết ùn tắc giao thông trong thời gian chờ xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Bên mời thầu: Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ.

Tên KHLCNT: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng bến phà tạm để giải quyết ùn tắc giao thông trong thời gian chờ xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Gói thầu: Thi công xây dựng (bao gồm sửa chữa, kiểm định ponton, phao phụ và đảm bảo giao thông thủy).

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.

Tên dự án: Xây dựng bến phà tạm để giải quyết ùn tắc giao thông trong thời gian chờ xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Thời gian bán HSMT: từ 28/08/2020 - 16:40 Đến ngày 18/09/2020 - 14:00

Địa điểm: muasamcong.mpi.gov.vn.

Giá bán: 2.000.000 VND.

Thời điểm mở thầu: 18/09/2020 - 14:30.

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec.

Số tiền bảo đảm dự thầu: 750.000.000 VND (Bảy trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 Ngày.

Nội dung chính của gói thầu: Xây dựng đường dẫn xuống bến, bến phà và các hạng mục phụ trợ bến.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá