Thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2020 | 10:4

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở giao thộng vận tải Yên Bái thông báo trúng thầu

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở giao thộng vận tải Yên Bái thông báo trúng thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Sửa chữa mặt cầu Yên Bái Km280+500/QL.37, tỉnh Yên Bái.

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ

Địa chỉ: Ban QLDA bảo trì đường bộ, Sở giao thộng vận tải Yên Bái, số 165, đường Lý Thường Kiệt, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại/fax/email: ĐT:0293.818.128/ FAX:0293.818.129/ Email: [email protected]

Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình.

Tên dự án: Sửa chữa mặt cầu Yên Bái Km280+500/QL.37, tỉnh Yên Bái.

Nguồn vốn: Sửa chữa đột xuất hệ thống ATGT đoạn Km209-Km332, QL.32, tỉnh Yên Bái

Số thông báo mời thầu: http://muasamcong.mpi.gov.vn: Số E-TBMT: 20200770673-00 thời điểm đăng tải 19 giờ 12 phút ngày 30/7/2020.

Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng) 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

Giá gói thầu: 12.214.633.000 đồng (Mười hai tỷ, hai trăm mười bốn triệu, sáu trăm ba mươi ba nghìn đồng chẵn).

Giá trúng thầu: 12.200.134.000 đồng. (Mười hai tỷ, hai trăm triệu, một trăm ba mười bốn nghìn đồng chẵn)

Nhà trúng thầu: Liên danh Công ty CP xây dựng Hoàng Đông Đô và Công ty TNHH MTV HLQ.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 658/QĐ-SGTVT ngày 08/9/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá