Thứ hai ngày 8 tháng 6 năm 2020 | 17:15

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa các cầu Khuổi Tao Km121+913; Khuổi Lắc Km126+292; Sáu Hai km129+423; Suối Tụng Km157+236,5/QL.3, tỉnh Bắc Kạn.

Bên mời thầu: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1.

Chủ đầu tư:  Cục Quản lý đường bộ I - Số 4, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.37727802, Fax: 024.38352493.

Tên gói thầu: xây lắp công trình.

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.

Tên dự án: Sửa chữa các cầu Khuổi Tao Km121+913; Khuổi Lắc Km126+292; Sáu Hai km129+423; Suối Tụng Km157+236,5/QL.3, tỉnh Bắc Kạn.

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 16h30 ngày 08/06/2020 Đến 10h00 ngày 19/06/2020.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Bắc Kạn.

Thời điểm đóng/mở thầu: 10h00 ngày 19/06/2020.

Địa điểm mở thầu:  website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 1.394.384.000 VND (Một tỷ ba trăm chín mươi bốn triệu ba trăm tám mươi bốn nghìn đồng chẵn).

Số tiền đảm bảo dự thầu: 20.000.000 VND (Hai mươi triệu đồng chẵn).

Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá