Thứ năm ngày 13 tháng 8 năm 2020 | 15:2

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình Sửa chữa đường hư hỏng mặt đường Km80 - Km84+610; Km84+700 - Km84+817, QL.10, tỉnh Thái Bình.

Bên mời thầu: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1.

Chủ đầu tư:  Cục Quản lý đường bộ I - Số 4, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.37727802, Fax: 024.38352493.

Tên gói thầu: Gói số 1: Xây lắp công trình.

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.

Tên dự án: Sửa chữa đường hư hỏng mặt đường Km80 - Km84+610; Km84+700 - Km84+817, QL.10, tỉnh Thái Bình.

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 100 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 10h46 ngày 13/08/2020 Đến 10h00 ngày 24/08/2020.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Thái Bình.

Thời điểm đóng/mở thầu: 10h00 ngày 24/08/2020.

Địa điểm mở thầu:  website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 13.105.276.000 VND (Mười ba tỷ một trăm lẻ năm triệu hai trăm bảy mươi sáu nghìn đồng chẵn).

Số tiền đảm bảo dự thầu: 190.000.000 VND (Một trăm chín mươi triệu đồng chẵn).

Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá