Thứ bảy ngày 8 tháng 8 năm 2020 | 15:9

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình Sửa chữa nền mặt đường và hệ thống thoát nước Km287 - Km291 Quốc lộ 2, tỉnh Hà Giang.

Bên mời thầu: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1.

Chủ đầu tư:  Cục Quản lý đường bộ I - Số 4, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.37727802, Fax: 024.38352493.

Tên gói thầu: Gói số 1: Xây lắp công trình.

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.

Tên dự án: Sửa chữa nền mặt đường và hệ thống thoát nước Km287 - Km291 Quốc lộ 2, tỉnh Hà Giang.

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 08h43 ngày 08/08/2020 Đến 10h00 ngày 18/08/2020.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Hà Giang.

Thời điểm đóng/mở thầu: 10h00 ngày 18/08/2020.

Địa điểm mở thầu:  website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 12.616.403.000 VND (Mười hai tỷ sáu trăm mười sáu triệu bốn trăm lẻ ba nghìn đồng chẵn).

Số tiền đảm bảo dự thầu: 180.000.000 VND (Một trăm tám mươi triệu đồng chẵn).

Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá