Thứ ba ngày 11 tháng 8 năm 2020 | 15:16

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây dựng Sửa chữa cầu Đoan Hùng Km111+812 QL.2, tỉnh Phú Thọ.

Bên mời thầu: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1.

Chủ đầu tư:  Cục Quản lý đường bộ I - Số 4, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.37727802, Fax: 024.38352493.

Tên gói thầu: Thi công xây dựng (Sửa chữa cầu).

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.

Tên dự án: Sửa chữa cầu Đoan Hùng Km111+812 QL.2, tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp đường bộ).

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 17h12 ngày 10/08/2020 Đến 10h00 ngày 21/08/2020.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Phú Thọ.

Thời điểm đóng/mở thầu: 10h00 ngày 21/08/2020.

Địa điểm mở thầu:  website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 11.433.892.000 VND (Mười một tỷ bốn trăm ba mươi ba triệu tám trăm chín mươi hai nghìn đồng chẵn).

Số tiền đảm bảo dự thầu: 170.000.000 VND (Một trăm bảy mươi triệu đồng chẵn).

Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá