Thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2020 | 15:35

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu gói thầu Quản lý, BDTX đường Tân Vũ-Lạch Huyện, đoạn Km0-Km15+630 (bao gồm cả nút giao Tân Vũ) năm 2020 và Quản lý, BDTX đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đoạn Km244+155 – Km262+353, thời gian thực hiện từ 01/10/2020÷ 31/12/2020.

Bên mời thầu: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1.

Chủ đầu tư:  Cục Quản lý đường bộ I - Số 4, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.37727802, Fax: 024.38352493.

Tên gói thầu: Quản lý, BDTX đường Tân Vũ-Lạch Huyện, đoạn Km0-Km15+630 và Quản lý, BDTX đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đoạn Km244+155 – Km262+353, thời gian thực hiện từ 01 10 2020÷ 31 12 2020.

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.

Tên dự án: Quản lý, BDTX đường Tân Vũ-Lạch Huyện, đoạn Km0-Km15+630 (bao gồm cả nút giao Tân Vũ) năm 2020 và Quản lý, BDTX đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đoạn Km244+155 – Km262+353, thời gian thực hiện từ 01/10/2020÷ 31/12/2020.

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 18h13 ngày 23/09/2020 Đến 10h00 ngày 05/10/2020.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Thành phố Hải Phòng.

Thời điểm đóng/mở thầu: 10h00 ngày 05/10/2020.

Địa điểm mở thầu:  website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 8.341.854.000 VND (Tám tỷ ba trăm bốn mươi mốt triệu tám trăm năm mươi bốn nghìn đồng chẵn)

Số tiền đảm bảo dự thầu: 120.000.000 VND (Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn).

Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá