Thứ năm ngày 10 tháng 9 năm 2020 | 16:2

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu gói thầu Xây dựng công trình Xử lý điểm đen tai nạn giao thông khu vực đèo Quy Hậu tại Km97+650 - Km98+350/QL.6, tỉnh Hòa Bình.

Bên mời thầu: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1.

Chủ đầu tư:  Cục Quản lý đường bộ I - Số 4, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.37727802, Fax: 024.38352493.

Tên gói thầu: Xây dựng công trình.

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.

Tên dự án: Xử lý điểm đen tai nạn giao thông khu vực đèo Quy Hậu tại Km97+650 - Km98+350/QL.6, tỉnh Hòa Bình.

Chi tiết nguồn vốn: Sự nghiệp hoạt động kinh tế đường bộ.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 15h59 ngày 09/09/2020 Đến 10h00 ngày 21/09/2020.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Hòa Bình.

Thời điểm đóng/mở thầu: 10h00 ngày 21/09/2020.

Địa điểm mở thầu:  website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 5.014.045.000 VND (Năm tỷ mười bốn triệu bốn mươi năm nghìn đồng chẵn).

Số tiền đảm bảo dự thầu: 70.000.000 VND (Bảy mươi triệu đồng chẵn).

Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá