Thứ bảy ngày 19 tháng 9 năm 2020 | 16:19

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu gói thầu Quản lý bảo dưỡng thường xuyên đường Hồ Chí Minh đoạn tránh trung tâm huyện Ngân Sơn (Km97+230 – Km102+948) và thị trấn Nà Phặc (Km118+580 – Km123+863), tỉnh Bắc Kạn; đoạn Chợ Mới – Chợ Chu (Km199 – Km215+878), tỉnh Thái Nguyên; cầu Bình Ca và đường dẫn hai đầu cầu (Km266 – Km278+921,37) tỉnh Tuyên Quang, từ 01-10-2020 đến 31-12-2020.

Bên mời thầu: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1.

Chủ đầu tư:  Cục Quản lý đường bộ I - Số 4, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.37727802, Fax: 024.38352493.

Tên gói thầu: Quản lý bảo dưỡng thường xuyên đường Hồ Chí Minh đoạn tránh trung tâm huyện Ngân Sơn (Km97+230 – Km102+948) và thị trấn Nà Phặc (Km118+580 – Km123+863), tỉnh Bắc Kạn; đoạn Chợ Mới – Chợ Chu (Km199 – Km215+878), tỉnh Thái Nguyên; cầu Bình Ca và đường dẫn hai đầu cầu (Km266 – Km278+921,37) tỉnh Tuyên Quang, từ 01-10-2020 đến 31-12-2020.

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.

Tên dự án: Quản lý bảo dưỡng thường xuyên đường Hồ Chí Minh đoạn tránh trung tâm huyện Ngân Sơn (Km97+230 – Km102+948) và thị trấn Nà Phặc (Km118+580 – Km123+863), tỉnh Bắc Kạn; đoạn Chợ Mới – Chợ Chu (Km199 – Km215+878), tỉnh Thái Nguyên; cầu Bình Ca và đường dẫn hai đầu cầu (Km266 – Km278+921,37) tỉnh Tuyên Quang năm 2020.

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ).

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 20h14 ngày 18/09/2020 Đến 09h00 ngày 29/09/2020.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Bắc Kạn.

Thời điểm đóng/mở thầu: 09h00 ngày 29/09/2020.

Địa điểm mở thầu:  website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 842.991.000 VND (Tám trăm bốn mươi hai triệu chín trăm chín mươi mốt nghìn đồng chẵn).

Số tiền đảm bảo dự thầu: 12.000.000 VND (Mười hai triệu đồng chẵn).

Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá