Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2020 | 16:32

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu gói thầu Sửa chữa đột xuất, xử lý điểm đen TNGT khu vực nút giao Km457+790 đường Hồ Chí Minh, địa phận TP.Hà Nội.

Bên mời thầu: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1.

Chủ đầu tư:  Cục Quản lý đường bộ I - Số 4, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.37727802, Fax: 024.38352493.

Tên gói thầu: Xây dựng công trình.

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.

Tên dự án: Sửa chữa đột xuất, xử lý điểm đen TNGT khu vực nút giao Km457+790 đường Hồ Chí Minh, địa phận TP.Hà Nội

Chi tiết nguồn vốn: Vốn sự nghiệp kinh tế đường bộ (Ngân sách Nhà Nước).

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 17h52 ngày 27/10/2020 Đến 10h00 ngày 09/11/2020.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Thành phố Hà Nội.

Thời điểm đóng/mở thầu: 10h00 ngày 09/11/2020.

Địa điểm mở thầu:  website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 5.513.426.000 VND (Năm tỷ năm trăm mười ba triệu bốn trăm hai mươi sáu nghìn đồng chẵn).

Số tiền đảm bảo dự thầu: 80.000.000 VND (Tám mươi triệu đồng chẵn).

Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá