Thứ ba ngày 9 tháng 2 năm 2021 | 10:55

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo kế hoạch đấu thầu

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo kế hoạch đấu thầu Dự án Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu các tuyến  QL.37, QL.32, QL.32C và QL.2D thuộc địa phận tỉnh Yên Bái.

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ

Địa chỉ: Ban QLDA bảo trì đường bộ, Sở giao thộng vận tải Yên Bái, số 165, đường Lý Thường Kiệt, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại/fax/email: ĐT:0293.818.128/ FAX:0293.818.129/ Email: [email protected]

I. Thông tin chung về Kế hoạch đấu thầu:

1. Tên sản phẩm, dịch vụ: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến QL.37, QL.32, QL.32C và QL.2D thuộc địa phận tỉnh Yên Bái từ 01/4/2021 đến hết 31/3/2024.

2. Bên mời thầu: Ban QLDA Bảo trì đường bộ

3. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Yên Bái

4.Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 640/QĐ-TCĐBVN ngày 03/02/202021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc Phê duyệt giá dịch vụ sự nghiệp công và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến QL.37, QL.32, QL.32C và QL.2D thuộc địa phận tỉnh Yên Bái từ 01/4/2021 đến hết 31/3/2024.

II. Thông tin về gói thầu:

1. Tên gói thầu: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu các tuyến  QL.37, QL.32, QL.32C và QL.2D thuộc địa phận tỉnh Yên Bái (từ 1/4/2021 đến 31/3/2024).

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Giá gói thầu: 47.649,532 triệu đồng. Trong đó:

+ Năm 2021 (1/4/2021 đến 31/12/2021): 11.200,525 triệu đồng.

+ Năm 2022: 16.209,307 triệu đồng.

+ Năm 2023: 16.210,028 triệu đồng.

+ Năm 2024 (1/1/2024 đến 31/3/2024): 4.029,672.triệu đồng.

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng , phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2021.

- Loại Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói và  thực hiện theo hình thức nghiệm thu theo chất lượng thực hiện). 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ 1/4/2021 - 31/3/2024 (36 tháng).

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá