Thứ tư ngày 10 tháng 2 năm 2021 | 11:5

Ban QLDA bảo trì đường bộ - Sở giao thộng vận tải Yên Bái thông báo mời thầu

Ban QLDA bảo trì đường bộ - Sở giao thộng vận tải Yên Bái thông báo mời thầu gói thầu Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu các tuyến  QL.37, QL.32, QL.32C và QL.2D thuộc địa phận tỉnh Yên Bái.

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ

Địa chỉ: Ban QLDA bảo trì đường bộ, Sở giao thộng vận tải Yên Bái, số 165, đường Lý Thường Kiệt, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại/fax/email: ĐT:0293.818.128/ FAX:0293.818.129/ Email: [email protected]

1. Tên gói thầu: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu các tuyến  QL.37, QL.32, QL.32C và QL.2D thuộc địa phận tỉnh Yên Bái (từ 1/4/2021 đến 31/3/2024)

- Giá gói thầu: 47.649,532 triệu đồng. Trong đó:

+ Năm 2021 (1/4/2021 đến 31/12/2021): 11.200,525 triệu đồng.

+ Năm 2022: 16.209,307 triệu đồng.

+ Năm 2023: 16.210,028 triệu đồng.

+ Năm 2024 (1/1/2024 đến 31/3/2024): 4.029,672.triệu đồng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ 1/4/2021 - 31/3/2024 (36 tháng)

2. Tên sản phẩm, dịch vụ: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến QL.37, QL.32, QL.32C và QL.2D thuộc địa phận tỉnh Yên Bái từ 01/4/2021 đến hết 31/3/2024

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ..

6. Thời gian phát hành E-HSMT: T17 giờ 12 phút, ngày 09 tháng 2 năm 2021 đến trước 09 giờ 00, ngày 09 tháng 3 năm 2021.

7. Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu: Web site: http: //muasamcong.mpi.gov.vn

8. Phát hành E-HSMT: miễn  phí

9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 09 tháng 3 năm 2021.

10. Địa điểm mở thầu: Web site: http: //muasamcong.mpi.gov.vn

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00, ngày 09 tháng 3 năm 2021.

 

 

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá