Thứ ba ngày 9 tháng 2 năm 2021 | 13:37

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng – Sở GTVT TP. Đà Nẵng thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng – Sở GTVT Đà Nẵng thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 14B và nút giao khác mức Ngã Ba Huế thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng từ 01/4/2021 đến 31/3/2024.

Bên mời thầu: Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng.

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng.

Tên KHLCNT: Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 14B và nút giao khác mức Ngã Ba Huế thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng từ 01/4/2021 đến 31/3/2024.

Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên.

Trạng thái quyết định: Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư.

Ngày phê duyệt: 02/02/2021.

Số hiệu QĐ phê duyệt KHLCNT: 539/QĐ-TCĐBVN.

Tổng mức đầu tư: 16.501.596.000 VND.

Số gói thầu: 02.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá