Thứ ba ngày 23 tháng 2 năm 2021 | 15:53

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng thông báo mời thầu

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng thông báo mời thầu Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 14B và nút giao khác mức Ngã Ba Huế thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng từ 01/4/2021 đến 31/3/2024.

Bên mời thầu: Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng.

Tên gói thầu:  Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu các tuyến Quốc lộ 1 và Quốc lộ 14B thành phố Đà Nẵng (từ 01 4 2021 đến 31 3 2024).

Tên KHLCNT: Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 14B và nút giao khác mức Ngã Ba Huế thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng từ 01/4/2021 đến 31/3/2024.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên.

Tên dự toán mua sắm: Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 14B và nút giao khác mức Ngã Ba Huế thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng từ 01/4/2021 đến 31/3/2024.

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 Tháng.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT:  từ ngày 22/02/2021 - 19:36 Đến ngày 10/03/2021 - 09:00.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu : Thành phố Đà Nẵng.

Thời điểm đóng/mở thầu: 10/03/2021 - 09:00.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 11.296.581.000 VND (Mười một tỷ hai trăm chín mươi sáu triệu năm trăm tám mươi mốt nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 113.000.000 VND (Một trăm mười ba triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá