Thứ năm ngày 25 tháng 2 năm 2021 | 11:58

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh thông báo mời thầu Gói thầu số 01: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu L≤300m tuyến QL.17, QL.18, QL.38 và đường Nội Bài - Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh. Địa chỉ: Số 16, đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: 0222. 3 822 416; Fax: 0222. 3 822 416

Tên KHLCNT: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến QL.17, QL.18, QL.38 và đường Nội Bài - Bắc Ninh thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Xây lắp

Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu L≤300m tuyến QL.17, QL.18, QL.38 và đường Nội Bài - Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến QL.17, QL.18, QL.38 và đường Nội Bài - Bắc Ninh thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ)

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 Tháng

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: từ ngày 24/02/2021 - 08:07 Đến ngày 06/03/2021 - 08:30

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Bắc Ninh

Thời điểm đóng/mở thầu: 06/03/2021 - 08:30

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 15.292.254.000 VND (Mười năm tỷ hai trăm chín mươi hai triệu hai trăm năm mươi bốn nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 220.000.000 VND (Hai trăm hai mươi triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá