Thứ năm ngày 25 tháng 2 năm 2021 | 12:6

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh thông báo mời thầu Gói thầu số 02: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu L>300m trên tuyến QL.17, đường Nội Bài - Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh.

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh. Địa chỉ: Số 16, đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: 0222. 3 822 416; Fax: 0222. 3 822 416.

Tên KHLCNT: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến QL.17, QL.18, QL.38 và đường Nội Bài - Bắc Ninh thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu L>300m trên tuyến QL.17, đường Nội Bài - Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.

Tên dự án: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến QL.17, QL.18, QL.38 và đường Nội Bài - Bắc Ninh thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh.

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ).

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 Tháng.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ ngày 24/02/2021 - 08:12 Đến ngày 06/03/2021 - 08:45.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Bắc Ninh.

Thời điểm đóng/mở thầu: 06/03/2021 - 08:45.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 3.532.607.000 VND (Ba tỷ năm trăm ba mươi hai triệu sáu trăm lẻ bảy nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 50.000.000 VND (Năm mươi triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá