Thứ hai ngày 22 tháng 2 năm 2021 | 13:55

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu Gói thầu số 02: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu các tuyến QL.2C (Km184+720 ÷ Km250+990), QL.279, QL.280, QL.3B (giai đoạn 2021-2024), tỉnh Tuyên Quang (từ 1 4 2021 đến 31 3 2024).

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu các tuyến QL.2C (Km184+720 ÷ Km250+990), QL.279, QL.280, QL.3B (giai đoạn 2021-2024), tỉnh Tuyên Quang (từ 1 4 2021 đến 31 3 2024)

Tên KHLCNT: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên trên các tuyến QL.37, QL.2C, QL.279, QL.280, QL.2D, QL.3B, QL.2 (đoạn tránh thành phố Tuyên Quang), thuộc địa phận tỉnh Tuyên Quang từ 1/4/2021 đến 31/3/2024.

Lĩnh vực: Xây lắp

Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến QL.37, QL.2C, QL.279, QL.280, QL.2D, QL.3B, QL.2 (đoạn tránh thành phố Tuyên Quang), thuộc địa phận tỉnh Tuyên Quang năm 2021 - 2024.

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ)

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 Tháng

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: từ ngày 21/02/2021 - 17:50 Đến ngày 13/03/2021 - 18:00

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Tuyên Quang

Thời điểm đóng/mở thầu: 13/03/2021 - 18:00

Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 39.702.725.000 VND (Ba mươi chín tỷ bảy trăm lẻ hai triệu bảy trăm hai mươi năm nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 1.191.000.000 VND (Một tỷ một trăm chín mươi mốt triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá