Thứ sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021 | 14:42

Ban Quản lý Dự án Giao thông nông thôn Khánh Hòa thông báo mời thầu

Ban Quản lý Dự án Giao thông nông thôn Khánh Hòa thông báo mời thầu gói thầu Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên QL.1C QL.27B.

Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Giao thông nông thôn Khánh Hòa.

Tên gói thầu: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên QL.1C QL.27B.

Tên KHLCNT: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên các tuyến QL.1C và QL.27B thuộc địa phận tỉnh khánh Hòa.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên.

Tên dự toán mua sắm: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên các tuyến QL.1C và QL.27B thuộc địa phận tỉnh khánh Hòa.

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ).

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 Tháng.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ ngày 26/02/2021 - 13:46 Đến ngày 08/03/2021 - 14:00.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Khánh Hoà.

Thời điểm đóng/mở thầu: 08/03/2021 - 14:00.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 5.060.928.000 VND (Năm tỷ sáu mươi triệu chín trăm hai mươi tám nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 60.000.000 VND (Sáu mươi triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá