Thứ ba ngày 23 tháng 2 năm 2021 | 15:51

Ban Quản lý Dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT tỉnh Đắk Nông thông báo mời thầu

Ban Quản lý Dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT tỉnh Đắk Nông thông báo mời thầu Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên QL.14C.

Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án bảo trì đường bộ

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: Số 02, Đinh Tiên Hoàng, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ. Địa chỉ: Số 02, Đinh Tiên Hoàng, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Tên gói thầu:  Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên QL.14C

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Tên KHLCNT: Bảo dưỡng thường xuyên QL14C và QL28 tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2024

Lĩnh vực: Xây lắp

Tên dự án: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến QL.14C và QL.28 thuộc địa phận tỉnh Đắk Nông

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ)

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 Tháng

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: từ ngày 22/02/2021 - 16:20 Đến ngày 15/03/2021 - 08:00

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Đăk Nông

Thời điểm đóng/mở thầu: 15/03/2021 - 08:00

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 21.135.697.000 VND (Hai mươi mốt tỷ một trăm ba mươi năm triệu sáu trăm chín mươi bảy nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 212.000.000 VND (Hai trăm mười hai triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá