Thứ sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021 | 16:44

Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ - Sở GTVT Bến Tre thông báo mời thầu

Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ - Sở GTVT Bến Tre thông báo mời thầu Gói thầu số 01: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu các tuyến QL.57, QL.60 tỉnh Bến Tre (từ ngày 01 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2024).

Bên mời thầu: Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bến Tre; Địa chỉ: 593/B4 đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre; Điện thoại: (0275) 382 2423; Fax: (0275) 382 5419; Bên mời thầu: Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ; Địa chỉ: 593/B4 đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre; Điện thoại: (0275) 355 4877; Fax : (0275) 355 4878.

Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu các tuyến QL.57, QL.60 tỉnh Bến Tre (từ ngày 01 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2024)

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Tên KHLCNT: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến QL.57, QL.57B, QL.57C và QL.60 thuộc địa phận tỉnh Bến Tre từ ngày 01/4/2021 đến hết ngày 31/3/2024

Lĩnh vực: Xây lắp

Tên dự án: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến QL.57, QL.57B, QL.57C và QL.60 thuộc địa phận tỉnh Bến Tre từ ngày 01/4/2021 đến hết ngày 31/3/2024

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 Tháng

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: từ ngày 26/02/2021 - 13:48 Đến ngày 18/03/2021 - 16:00

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Bến Tre

Thời điểm đóng/mở thầu: 18/03/2021 - 16:00

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 19.011.488.000 VND (Mười chín tỷ mười một triệu bốn trăm tám mươi tám nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 280.000.000 VND (Hai trăm tám mươi triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá