Thứ sáu ngày 9 tháng 4 năm 2021 | 9:49

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo trúng thầu

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo trúng thầu gói thầu Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km237+860 ÷ Km239+700, Quốc lộ 37, tỉnh Yên Bái.

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ

Địa chỉ: Ban QLDA bảo trì đường bộ, Sở giao thộng vận tải Yên Bái, số 165, đường Lý Thường Kiệt, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại/fax/email: ĐT:0293.818.128/ FAX:0293.818.129/ Email: [email protected]

Tên gói thầu: Xây lắp công trình.

Tên dự án: Thuộc dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km237+860 ÷ Km239+700, Quốc lộ 37, tỉnh Yên Bái.

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (Nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ)

Số thông báo mời thầu: http://muasamcong.mpi.gov.vn:  Số E-TBMT: 20210331691 - 00 thời điểm đăng tải 15 giờ 01 phút ngày 15/3/2021.

Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng) 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

Giá gói thầu: 7.954.092.000 đồng (Bảy tỷ, chín trăm năm mươi tư triệu, không trăm chín mươi hai nghìn đồng).

Giá trúng thầu: 7.934.052.000 đồng (Bảy tỷ, chín trăm ba mươi tư triệu, không trăm năm mươi hai nghìn đồng).

Nhà trúng thầu: Công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 tháng.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 236/QĐ-SGTVT ngày 02/4/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp công trình.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá