Thứ tư ngày 14 tháng 4 năm 2021 | 10:26

Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai – Sở GTVT Lào Cai thông báo mời thầu

Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai – Sở GTVT Lào Cai thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình đoạn Km194-Km200, QL.4, tỉnh Lào Cai.

Bên mời thầu: Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai

Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình

Tên KHLCNT: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình đoạn Km194-Km200, QL.4, tỉnh Lào Cai.

Lĩnh vực: Xây lắp

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình đoạn Km194-Km200, QL.4, tỉnh Lào Cai     

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (Nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ)

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 Ngày

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: 13/04/2021 - 12:59 Đến ngày 26/04/2021 - 11:00

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 120 Ngày

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Lào Cai

Thời điểm đóng/mở thầu: 26/04/2021 - 11:00

Địa điểm mở thầu : website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 13.029.200.000 VND (Mười ba tỷ hai mươi chín triệu hai trăm nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 195.000.000 VND (Một trăm chín mươi lăm triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá