Thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2021 | 14:7

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo mời thầu gói thầu gói thầu Sửa chữa mặt đường, công trình trên tuyến đoạn Km 131+00-Km 139+247, Quốc lộ 8C, tỉnh Hà Tĩnh

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh

Tên gói thầu: sửa chữa công trình

Tên KHLCNT: Sửa chữa mặt đường, công trình trên tuyến đoạn Km 131+00-Km 139+247, Quốc lộ 8C, tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Xây lắp

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 Ngày

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: 11/04/2021 09:39 Đến ngày 21/04/2021 10:00

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 60 Ngày

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Hà Tĩnh

Thời điểm đóng/mở thầu:  21/04/2021 - 10:00

Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 17.052.198.000 VND (Mười bảy tỷ năm mươi hai triệu một trăm chín mươi tám nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 210.000.000 VND (Hai trăm mười triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá