Thứ bảy ngày 10 tháng 4 năm 2021 | 14:12

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình và đảm bảo giao thông Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống rãnh thoát nước dọc đoạn Km97+00 ÷ Km101+450, Quốc lộ 281, tỉnh Hà Tĩnh

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh

Tên gói thầu: Xây lắp công trình và đảm bảo giao thông

Tên KHLCNT: Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống rãnh thoát nước dọc đoạn Km97+00 ÷ Km101+450, Quốc lộ 281, tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Xây lắp

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 Ngày

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: 09/04/2021 16:29 Đến ngày 19/04/2021 16:30

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 60 Ngày

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Hà Tĩnh

Thời điểm đóng/mở thầu:  19/04/2021 - 16:30

Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 10.773.870.000 VND (Mười tỷ bảy trăm bảy mươi ba triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 130.000.000 VND (Một trăm ba mươi triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá