Thứ sáu ngày 9 tháng 4 năm 2021 | 14:22

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình và đảm bảo giao thông Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường Km357+800 ÷ Km358+900; Km359+475 ÷ Km359+750, Quốc lộ 15, tỉnh Hà Tĩnh

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh

Tên gói thầu: Xây lắp công trình và đảm bảo giao thông

Tên KHLCNT: Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường Km357+800 ÷ Km358+900; Km359+475 ÷ Km359+750, Quốc lộ 15, tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Xây lắp

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: 08/04/2021 10:25 Đến ngày 19/04/2021 10:15

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 60 Ngày

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Hà Tĩnh

Thời điểm đóng/mở thầu:  19/04/2021 – 10:15

Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 3.933.639.000 VND (Ba tỷ chín trăm ba mươi ba triệu sáu trăm ba mươi chín nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 50.000.000 VND (Năm mươi triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá