Thứ tư ngày 14 tháng 4 năm 2021 | 14:32

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo mời thầu gói thầu Sửa chữa hư hỏng mặt đường đoạn Km398+500-Km401+00; Km402+500-Km404+00, Quốc lộ 15, tỉnh Hà Tĩnh

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh

Tên gói thầu: Xây lắp công trình và đảm bảo giao thông

Tên KHLCNT: Sửa chữa hư hỏng mặt đường đoạn Km398+500-Km401+00; Km402+500-Km404+00, Quốc lộ 15, tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Xây lắp

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 Ngày

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: 09/04/2021 08:15 Đến ngày 19/04/2021 09:30

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 60 Ngày

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Hà Tĩnh

Thời điểm đóng/mở thầu:  19/04/2021 – 09:30

Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 10.312.284.000 VND (Mười tỷ ba trăm mười hai triệu hai trăm tám mươi bốn nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 130.000.000 VND (Một trăm ba mươi triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá