Thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2021 | 8:59

Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp – Sở GTVT Đăk Lăk thông báo mời thầu

Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp – Sở GTVT Đăk Lăk thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa các cầu: Số 5 Km31+514 và số 6 Km32+930, Quốc lộ 27, tỉnh Đắk Lắk.

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp

Tên gói thầu: Xây lắp công trình

Tên KHLCNT: Sửa chữa các cầu: Số 5 Km31+514 và số 6 Km32+930, Quốc lộ 27, tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Xây lắp

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ)

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: từ ngày 12/04/2021 15:36 Đến ngày 23/04/2021 08:30

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 60 Ngày

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Đăk Lăk

Thời điểm đóng/mở thầu: 23/04/2021 08:30

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 2.379.084.000 VND (Hai tỷ ba trăm bảy mươi chín triệu tám mươi bốn nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 30.000.000 VND (Ba mươi triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá