Thứ bảy ngày 17 tháng 4 năm 2021 | 14:45

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh thông báo mời thầu gói thầu Sửa chữa công trình và đảm bảo giao thông đoạn Km17+600 - Km20+400, đường Nội Bài - Bắc Ninh (bên phải), tỉnh Bắc Ninh.

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh

Tên gói thầu: Sửa chữa công trình và đảm bảo giao thông đoạn Km17+600 - Km20+400, đường Nội Bài - Bắc Ninh (bên phải), tỉnh Bắc Ninh

Tên KHLCNT: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên tuyến đoạn Km17+600 - Km20+400, đường Nội Bài - Bắc Ninh (bên phải), tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Xây lắp

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ)

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: từ ngày 16/04/2021 16:00 Đến ngày 26/04/2021 16:15

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Bắc Ninh

Thời điểm đóng/mở thầu: 26/04/2021 16:15

Địa điểm mở thầu : website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 10.518.985.000 VND (Mười tỷ năm trăm mười tám triệu chín trăm tám mươi lăm nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 150.000.000 VND (Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá