Thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 2021 | 16:25

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo trúng thầu

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo trúng thầu dự án Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km285+120 - Km285+800; Km300+500 - Km302+900; Km304+500 - Km305+500; Km308 - Km309+200; Km310 - Km310+900, QL.32, tỉnh Yên Bái

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ

Địa chỉ: Ban QLDA bảo trì đường bộ, Sở giao thộng vận tải Yên Bái, số 165, đường Lý Thường Kiệt, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại/fax/email: ĐT:0293.818.128/ FAX:0293.818.129/ Email: [email protected]

Tên gói thầu: Xây dựng công trình.

Tên dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km285+120 - Km285+800; Km300+500 - Km302+900; Km304+500 - Km305+500; Km308 - Km309+200; Km310 - Km310+900, QL.32, tỉnh Yên Bái

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ).

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng) 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

Số thông báo mời thầu: Số E-TBMT: 20210370903 - 00 .

Giá gói thầu: 18.278.910.000 đồng  (Mười tám tỷ, hai trăm bảy mươi tám triệu, chín trăm mười nghìn đồng).

Giá trúng thầu: 18.241.868.000 đồng. (Mười tám tỷ, hai trăm bốn mươi mốt triệu, tám trăm sáu mươi tám nghìn đồng chẵn.).

Nhà trúng thầu: Công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái.

Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 272/QĐ-SGTVT ngày 19/4/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu do ông Đỗ Nhân Nghĩa Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Yên Bái ký.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá