Thứ sáu ngày 23 tháng 4 năm 2021 | 8:56

Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên tuyến đoạn Km9+594 - Km10+905, Km12+553 - Km14+00, Km17+702 - Km19+00 Quốc lộ 17, tỉnh Bắc Ninh

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh

Tên KHLCNT: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên tuyến đoạn Km9+594 - Km10+905, Km12+553 - Km14+00, Km17+702 - Km19+00 Quốc lộ 17, tỉnh Bắc Ninh

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Phạm vi điều chỉnh: Trong phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu

Trạng thái quyết định: Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư

Ngày phê duyệt KHLCNT: 20/04/2021

Số hiệu QĐ phê duyệt KHLCNT: 2027/QĐ-TCĐBVN ngày 20/4/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Tổng mức đầu tư:  20.919.976.000 VND

Quyết định phê duyệt: 2027/QĐ-TCĐBVN ngày 20/4/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá