Thứ tư ngày 28 tháng 4 năm 2021 | 14:4

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo trúng thầu

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo trúng thầu gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km246+900 – Km250+500, Quốc lộ 37, tỉnh Yên Bái.

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ

Địa chỉ: Ban QLDA bảo trì đường bộ, Sở giao thộng vận tải Yên Bái, số 165, đường Lý Thường Kiệt, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại/fax/email: ĐT:0293.818.128/ FAX:0293.818.129/ Email: [email protected]

Tên gói thầu: Xây lắp công trình.

Tên dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km246+900 – Km250+500, Quốc lộ 37, tỉnh Yên Bái.

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (Nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ)

Số thông báo mời thầu: http://muasamcong.mpi.gov.vn:  Số E-TBMT: 20210410103 - 00 thời điểm đăng tải 16 giờ 26 phút ngày 05/4/2021

Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng) 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

Giá gói thầu: 16.744.100.000 đồng (Mười sáu tỷ, bảy trăm bốn mươi bốn triệu, một trăm nghìn đồng).

Giá trúng thầu: 16.724.100.000 đồng (Mười sáu tỷ, bảy trăm hai mươi bốn triệu, một trăm nghìn đồng).

Nhà trúng thầu: Công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 280/QĐ-SGTVT ngày 22/4/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp công trình.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá