Thứ sáu ngày 30 tháng 4 năm 2021 | 14:45

Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai thông báo mời thầu

Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông đoạn Km122-Km136, QL.4D, tỉnh Lào Cai.

Bên mời thầu: Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai

Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình

Tên KHLCNT: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông đoạn Km122-Km136, QL.4D, tỉnh Lào Cai.

Lĩnh vực: Xây lắp

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển    

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (Nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ)

Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 Ngày

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: từ ngày 29/04/2021 17:16 Đến ngày 20/05/2021 10:00

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 120 Ngày

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Lào Cai

Thời điểm đóng/mở thầu: 20/05/2021 10:00

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 41.241.951.000 VND (Bốn mươi mốt tỷ hai trăm bốn mươi mốt triệu chín trăm năm mươi mốt nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 1.200.000.000 VND (Một tỷ hai trăm triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá