Thứ tư ngày 28 tháng 4 năm 2021 | 15:9

Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình Xử lý các điểm tiềm ẩn TNGT tại Km50+730; Km74+200; Km102+130/QL.45, tỉnh Thanh Hóa.

Bên mời thầu: Cục Quản lý đường bộ II

Tên gói thầu: Xây lắp công trình

Tên KHLCNT: Xử lý các điểm tiềm ẩn TNGT tại Km50+730; Km74+200; Km102+130/QL.45, tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Xây lắp

Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm: Xử lý các điểm tiềm ẩn TNGT tại Km50+730; Km74+200; Km102+130/QL.45, tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ (Ngân sách nhà nước)

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: từ ngày 27/04/2021 13:50 Đến ngày 07/05/2021 15:00

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 60 Ngày

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Nghệ An

Thời điểm đóng/mở thầu: 07/05/2021 15:00

Địa điểm mở thầu : website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 4.637.519.000 VND (Bốn tỷ sáu trăm ba mươi bảy triệu năm trăm mười chín nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 55.000.000 VND (Năm mươi lăm triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá