Thứ hai ngày 17 tháng 5 năm 2021 | 14:29

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Sửa chữa mặt đường Km89-Km93, QL279, tỉnh Điện Biên.

Bên mời thầu: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1

Tên gói thầu: Thi công xây dựng

Tên KHLCNT: Sửa chữa mặt đường Km89-Km93, QL279, tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Xây lắp

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ)

Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 Ngày

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT:  từ ngày 13/05/2021 09:38 Đến ngày 02/06/2021 10:00

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Điện Biên

Thời điểm đóng/mở thầu: 02/06/2021 10:00

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 20.452.116.903 VND (Hai mươi tỷ bốn trăm năm mươi hai triệu một trăm mười sáu nghìn chín trăm lẻ ba đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 600.000.000 VND (Sáu trăm triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá