Thứ hai ngày 17 tháng 5 năm 2021 | 13:59

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình Sửa chữa hư hỏng mặt đường và rãnh thoát nước Km438 - Km445 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Hòa Bình

Bên mời thầu: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1

Tên gói thầu: Gói số 1: Xây lắp công trình

Tên KHLCNT: Sửa chữa hư hỏng mặt đường và rãnh thoát nước Km438 - Km445 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Xây lắp

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ)

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 Ngày

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT:  17/05/2021 11:36 Đến ngày 27/05/2021 14:00

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Hòa Bình

Thời điểm đóng/mở thầu: 27/05/2021 14:00

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 7.918.963.780 VND (Bảy tỷ chín trăm mười tám triệu chín trăm sáu mươi ba nghìn bảy trăm tám mươi đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 110.000.000 VND (Một trăm mười triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá