Thứ năm ngày 20 tháng 5 năm 2021 | 15:21

Ban Quản lý dự án Xây dựng và Bảo trì công trình giao thông, Sở Giao thông vận tải Hòa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Ban Quản lý dự án Xây dựng và Bảo trì công trình giao thông, Sở Giao thông vận tải Hòa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa mặt đường, rãnh thoát nước đoạn Km37+00 – Km40+500, đường 12B, tỉnh Hoà Bình

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Hòa Bình

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Xây dựng và Bảo trì công trình giao thông, Sở Giao thông vận tải Hòa Bình

Tên KHLCNT: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa mặt đường, rãnh thoát nước đoạn Km37+00 – Km40+500, đường 12B, tỉnh Hoà Bình

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Phạm vi điều chỉnh: Trong phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu

Trạng thái quyết định: Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư

Ngày phê duyệt KHLCNT: 19/05/2021

Số hiệu QĐ phê duyệt KHLCNT: Quyết định số 288/QĐ-SGTVT ngày 19/5/2021

Tổng mức đầu tư: 10.000.000.000 VND

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá