Thứ bảy ngày 22 tháng 5 năm 2021 | 9:41

Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình sửa chữa đột xuất hầm đường bộ Đèo Ngang Km591+846/QL.1, tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Bên mời thầu: Cục Quản lý đường bộ II

Tên gói thầu: Xây lắp công trình

Tên KHLCNT: Xây lắp công trình

Lĩnh vực: Xây lắp

Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa đột xuất hầm đường bộ Đèo Ngang Km591+846/QL.1, tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Chi tiết nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ (Ngân sách nhà nước)

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 Ngày

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: từ ngày 21/05/2021 16:34 Đến ngày 01/06/2021 08:00

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 60 Ngày

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Hà Tĩnh

Thời điểm đóng/mở thầu: 01/06/2021 08:00

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 1.739.972.000 VND (Một tỷ bảy trăm ba mươi chín triệu chín trăm bảy mươi hai nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 20.000.000 VND (Hai mươi triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá