Chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021 | 9:57

Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình Sửa chữa đột xuất hư hỏng mặt đường đoạn Km286+00 ÷ Km294+220/QL.1,tỉnh Thanh Hóa.

Bên mời thầu: Cục Quản lý đường bộ II

Tên gói thầu: Xây lắp công trình

Tên KHLCNT: Xây lắp công trình

Lĩnh vực: Xây lắp

Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa đột xuất hư hỏng mặt đường đoạn Km286+00 ÷ Km294+220/QL.1,tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ (Ngân sách nhà nước)

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: từ ngày 22/05/2021 14:51 Đến ngày 04/06/2021 08:00

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 60 Ngày

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Thanh Hóa

Thời điểm đóng/mở thầu: 04/06/2021 08:00

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 7.163.971.000 VND (Bảy tỷ một trăm sáu mươi ba triệu chín trăm bảy mươi mốt nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 85.000.000 VND (Tám mươi lăm triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá