Thứ tư ngày 26 tháng 5 năm 2021 | 11:2

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo trúng thầu

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo trúng thầu Giám sát thi công xây dựng công trình Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km175 - Km179 và đoạn Km182 - Km185, Quốc lộ 32, tỉnh Yên Bái.

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ

Địa chỉ: Ban QLDA bảo trì đường bộ, Sở giao thộng vận tải Yên Bái, số 165, đường Lý Thường Kiệt, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại/fax/email: ĐT:0293.818.128/ FAX:0293.818.129/ Email: [email protected]

1. Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng.

Tên gói thầu: Giám sát thi công xây dựng.

Tên dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km175 - Km179 và đoạn Km182 - Km185, Quốc lộ 32, tỉnh Yên Bái.

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ).

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng) 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ.

Giá gói thầu: 791.300.000 (Bảy trăm chín mươi mốt triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn).

Giá trúng thầu: 397.168.000 đồng (Ba trăm chín mươi bảy triệu, một trăm sáu mươi tám nghìn đồng chẵn).

Nhà trúng thầu: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và tư vấn thiết kế Việt Nam.

Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 344/QĐ-SGTVT ngày 25/5/2021do ông Đỗ Nhân Nghĩa Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Yên Bái ký.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá