Thứ bảy ngày 22 tháng 5 năm 2021 | 15:59

Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp – Sở GTVT Đăk Lăk thông báo mời thầu

Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp – Sở GTVT Đăk Lăk thông báo mời thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công XDCT Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, ATGT các đoạn Km258+350 - Km271+655; Km277+615 - Km277+975; Km279+655 - Km279+990, Quốc lộ 29, tỉnh Đắk Lắk.

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp

Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công XDCT

Tên KHLCNT: Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, ATGT các đoạn Km258+350 - Km271+655; Km277+615 - Km277+975; Km279+655 - Km279+990, Quốc lộ 29, tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Tư vấn

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ)

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 Ngày

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: từ ngày 21/05/2021 15:25 Đến ngày 11/06/2021 08:30

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 60 Ngày

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Đăk Lăk

Thời điểm đóng/mở thầu: 11/06/2021 08:30

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 739.667.000 VND (Bảy trăm ba mươi chín triệu sáu trăm sáu mươi bảy nghìn đồng chẵn)

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá