Thứ sáu ngày 21 tháng 5 năm 2021 | 16:4

Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp – Sở GTVT Đăk Lăk thông báo mời thầu

Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp – Sở GTVT Đăk Lăk thông báo mời thầu gói thầu  Xây lắp công trình Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, ATGT các đoạn Km258+350 - Km271+655; Km277+615 - Km277+975; Km279+655 - Km279+990, Quốc lộ 29, tỉnh Đắk Lắk.

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp

Tên gói thầu: Xây lắp công trình

Tên KHLCNT: Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, ATGT các đoạn Km258+350 - Km271+655; Km277+615 - Km277+975; Km279+655 - Km279+990, Quốc lộ 29, tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Xây lắp

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ)

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 Ngày

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: 20/05/2021 09:56 Đến ngày 10/06/2021 08:30

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 60 Ngày

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Đăk Lăk

Thời điểm đóng/mở thầu: 10/06/2021 08:30

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 28.049.545.000 VND (Hai mươi tám tỷ bốn mươi chín triệu năm trăm bốn mươi lăm nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 700.000.000 VND (Bảy trăm triệu đồng chẵn)

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá